standard-title Elektronická verzia

Elektronická verzia

Loading…

V elektronickej verzii odborného časopisu, ktorý je určený odborníkom – projektantom, realizačným firmám i živnostníkom – remeselníkom, ale aj súkromným osobám, ktorí sa zaoberajú profesiami plynárenstva, vodárenstva a kúrenárstva, ako aj odborníkom v oblastiach klimatizácie a vzduchotechniky. Je distribuovaný na Slovensku aj v Čechách.

Tematický sa časopis venuje novinkám v týchto odboroch, ako aj nezávislým testom a technickým popisom existujúcich vodárenských, kúrenárskych a vzduchotechnických materiálov a výrobkov, ktoré na trhu sú. Výrobcovia, importéri i predajcovia prezentujú svoje produkty odborníkom v ČR aj SR.

O ČOM?

Tematický sa časopis venuje novinkám v odboroch, ako aj nezávislým testom a technickým popisom existujúcich vodárskych, kúrenárskych a vzduchotechnických materiálov a výrobkov, ktoré na trhu sú. Výrobcovia, importéri i predajcovia prezentujú svoje produkty odborníkom v ČR aj SR.

KOMU?

Časopis je 6x ročne zasielaný a doručovaný odborníkom – projektantom, realizačným firmám i živnostníkom – remeselníkom, ale aj súkromným osobám, ktorí sa zaoberajú profesiami plynárenstva, vodárenstva a kúrenárstva ako aj odborníkom v oblastiach klimatizácie a vzduchotechniky. Je distribuovaný na Slovensku aj v Čechách.

Všeobecné informácie o časopise:

Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia je odborný časopis v oblasti plynárenstva, vykurovania, vodoinštalácií a klimatizačných zariadení.

Vydáva: V.O.Č. Slovakia s.r.o.
Periodicita: Dvojmesačník
Ročník: Siedmy
Počet strán: min.52 strán
Formát: 210x297mm
Farebnosť: 4+4F
Papier: 110g
Obálka: 250g
Ročné predplatné: 15,-€ + DPH
Distribúcia: Directmailing cieľovým skupinám v SR aj ČR

O čom? – Tematické okruhy:

 • Legislatívne predpisy
 • Charakteristiky materiálov, výrobkov či technológií
 • Prezentácie noviniek z výstav, veľtrhov, seminárov a konferencií
 • Vykurovanie, kotly, radiátory
 • Voda, vonkajšie a vnútorné rozvody
 • Vetranie, klimatizácia, chladenie
 • Meracia, regulačná a riadiaca technika
 • Plynárenstvo
 • Sanita
 • Čerpadlá, armatúry
 • Klimatizácia, ventilátory, chladenie, odsávanie

Komu? – Cieľové skupiny:

 • Projektanti dotknutých odborov
 • realizačné spoločnosti, živnostníci, remeselníci
 • súkromní inštalatéri
 • súkromné osoby a odborníci v dotknutých odboroch
 • montážne záručné i pozáručné a servisné firmy
 • pracovníci vysokých škôl, vedeckých pracovísk a výskumných ústavov
 • akademická obec, školy
 • štátna správa – VÚC….