header image

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. je vydavateľstvo odborných časopisov „Správca bytových domov“ a „Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia“ a správcom www.tzbportal.sk. Publikačnej činnosti sa venuje už viac ako 17 rokov.  Recenzované články v časopisoch aj na portáli majú vedecko-odborný charakter. Cieľom spoločnosti je poskytovať čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality z dotknutých odborov a tým napomáhať a zvyšovať odbornú úroveň čitateľov.

Medzi ďalšie aktivity patrí spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej konferencie „Správa budov“, organizovanie medzinárodnej konferencie ,,Správa budov CZ“ a organizovanie akreditovaného kurzu: „Správa bytového fondu“.

Najbližší kurz Správa bytového fondu začína 7.6.2021

Presun termínu konferencie ,,Správa budov CZ 2021″

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie presúvame konferenciu Správa budov CZ 2021 na jesenný termín a to: 14.-15.10.2021