header image

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. je vydavateľstvo odborných časopisov „Správca bytových domov“ a „Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia“ a správcom www.tzbportal.sk. Publikačnej činnosti sa venuje už viac ako 17 rokov.  Recenzované články v časopisoch aj na portáli majú vedecko-odborný charakter. Cieľom spoločnosti je poskytovať čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality z dotknutých odborov a tým napomáhať a zvyšovať odbornú úroveň čitateľov.

Medzi ďalšie aktivity patrí spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej konferencie „Správa budov“, organizovanie medzinárodnej konferencie ,,Správa budov CZ“ a organizovanie akreditovaného kurzu: „Správa bytového fondu“.

Súťaž „O najlepšie obnovený bytový dom“ pozná svojich víťazov.

Najlepšie obnovený bytový dom 2021: Víťazný projekt ušetrí takmer 80 percent energie

Viac sa dočítate na: https://tzbportal.sk/sprava-budov/najlepsie-obnoveny-bytovy-dom-2021-vitazny-projekt-usetri-takmer-80-percent-energie/