header image

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. je vydavateľstvo odborných časopisov „Správca bytových domov“ a „Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia“ a správcom www.tzbportal.sk. Publikačnej činnosti sa venuje už viac ako 17 rokov.  Recenzované články v časopisoch aj na portáli majú vedecko-odborný charakter. Cieľom spoločnosti je poskytovať čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality z dotknutých odborov a tým napomáhať a zvyšovať odbornú úroveň čitateľov.

Medzi ďalšie aktivity patrí spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej konferencie „Správa budov“, organizovanie medzinárodnej konferencie ,,Správa budov CZ“ a organizovanie akreditovaného kurzu: „Správa bytového fondu“.

 

2. ročník konferencie ,,Správa budov CZ 2019″ úspešne za nami 🙂

2. ročník medzinárodnej konferencie ,,Správa budov CZ 2019″, ktorá sa konala v dňoch 10.-11.10.2019 v hotely Akademie Naháč, Chocerady dopadol úspešne, viac informácii a fotky z konferencie si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch: 

Správa budov CZ 2019

 

2. ročník medzinárodnej konferencie ,,SPRÁVA BUDOV CZ“ 2019