header image

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. je vydavateľstvo odborných časopisov „Správca bytových domov“ a „Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia“ a správcom www.tzbportal.sk. Publikačnej činnosti sa venuje už viac ako 17 rokov.  Recenzované články v časopisoch aj na portáli majú vedecko-odborný charakter. Cieľom spoločnosti je poskytovať čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality z dotknutých odborov a tým napomáhať a zvyšovať odbornú úroveň čitateľov.

Medzi ďalšie aktivity patrí spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej konferencie „Správa budov“ a organizovanie akreditovaného kurzu: „Manažér správy budov“.

PRIPRAVUJEME: 

2. ročník medzinárodnej konferencie ,,Správa budov CZ 2019″, ktorá sa bude konať v dňoch 10.-11.10.2019 v hotely Akademie Naháč, Chocerady.

VOC_SPRAVAbudovCZ_Chocerady_A4_LOGO2

Správa budov CZ 2019