header image

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. je vydavateľstvo odborných časopisov „Správca bytových domov“ a „Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia“ a správcom www.tzbportal.sk. Publikačnej činnosti sa venuje už viac ako 20 rokov. Recenzované články v časopisoch aj na portáli majú vedecko-odborný charakter. Cieľom spoločnosti je poskytovať čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality z dotknutých odborov a tým napomáhať a zvyšovať odbornú úroveň čitateľov.

Medzi ďalšie aktivity patrí spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej konferencie „Správa budov“  a organizovanie akreditovaného kurzu: „Správa bytového fondu“.

NAJBLIŽŠÍ KURZ SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU OTVÁRAME 9.9.2024

NOVINKA:

Kurz je určený pre stredných manažérov správy bytových domov, predovšetkým pre zástupcov vlastníkov, predsedov a členov rady spoločenstiev vlastníkov, ktorí si chcú zvýšiť odbornú spôsobilosť. Zúčastniť sa ho môžu aj vlastníci, ktorí chcú získať vedomosti o tom, čo všetko správa bytového domu obnáša.

Kurz trvá 24hodín. Je možné ho absolvovať on-line. Obsahuje 4 okruhy:

  • Právne predpisy
  • Administratívne zabezpečenie správy bytových domov
  • Odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov
  • Finančný management

Každý predmet končí písomnou skúškou, na konci kurzu získa absolvent na svoje meno Osvedčenie.

Bližšie info Vám radi poskytneme na t.č.: 0905 541 119, 0918 969 alebo mailom na adrese: voc@voc.sk