V.O.Č. Slovakia s.r.o. ve spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev, FAST VŠB TU Ostrava a OSMD v ČR

                         

uspořádali ve dnech 10. – 11.10.2019 2. ročník mezinárodní konference „SPRÁVA BUDOV CZ 2019“  

Mediální partneři konference:

                

2. ročník medzinárodnej konferencie ,,Správa budov CZ 2019″ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snáď najväčšia konferencia, určená pre správcov bytových domov a nebytových priestorov, spoločenstvá vlastníkov bytov ako aj odborníkov a laickú verejnosť, ktorá sa zaoberá správou a problematikou bývania – „Správa budov“, sa po viacročnej tradícii na Slovensku rozšírila aj do Českej republiky. Pod názvom „Správa budov CZ 2019“ sa uskutočnila v dňoch 10. – 11.10.2019 v hoteli Akademie Naháč, Chocerady. V poradí už druhá konferencia bola úspešná a prednášková sála praskala vo švíkoch. Aká bola?

Odbornosť na prvom mieste

Konferencia sa už klasicky konala v spolupráci so Stavebnou fakultou VŠB – TU Ostrava pod vedením doc. Ing. et Ing. Františka Kudu, CSc., ktorého prednáška o zavádzaní BIM pri správe bytových domov bude určite zaujímavá aj na Slovensku na konferencii Správa budov, ktorá sa uskutoční 1.-3.4.2020 v Bešeňovej.

Tohoročným generálnym partnerom bola spoločnosť ista Česká republika s.r.o. Prednášky od nich boli samozrejme zamerané na trendy v meraní spotrieb a problematike rozúčtovania. Ďakujeme aj ostatným partnerom konferencie, bez ktorých by sme túto konferenciu nevedeli zorganizovať.

Nepochybne patrí vďaka aj Svazu českomoravských bytových družstev ako aj Občanskému sdružení majitelů domů v ČR. Obzvlášť spolupráca so SČMBD sa ukázala ako plodná, čo sa odzrkadlilo  hlavne v účasti stavebných bytových družstiev, ktoré sa konferencie zúčastnili. Odborné prednášky v kontexte družstevníctva odzneli z úst pána Ing.Jana Vysloužila (téma: Družstevní bytová výstavba v ČR), ako aj pána Ing.Františka Coufala (téma: Správa bytových domů). Mediálnymi partnermi boli: časopis bytová družstva – SVJ – správa domů, portál: Výtahy server a „Praktický rádce pro SVJ“. Na svoje si prišli stavebné bytové družstvá, spoločenstvá bytových jednotiek ako aj správcovia a ostatní účastníci konferencie.

Bohatý program

Možno práve bohatému programu vieme poďakovať hojnej účasti.

Odborné prednášky pozvaných firiem poskytli účastníkom nové informácie ako aj témy, ktoré sú aktuálne zaujímavé. Ing. Ladislav Koucký z ČSOB, a.s. vystúpil s prednáškou Financováni oprav a rekonstrukcí bytových domů. Z technických tém musíme spomenúť spoločnosť Alumistr SE so svojimi zasklievacími systémami. Spoločnosť UMYJEM TO, s.r.o. s metodikou ako sa starať o fasády bytových domov. Fasáde a technológii čisteniu sa venovala aj spoločnosť Český Caparol s.r.o. Zariadeniam na elimináciu vzniku požiarov sa venovala zase spoločnosť ASES GROUP SE. Prevádzku bytových kotolní ozremila prednáška spoločnosti Brilon a.s. Po nej sme sa venovali výmene stúpačiek v podaní spoločnosti Pipelife Czech s.r.o. Diskusia bola o bezdrôtovom hlasovaní v podaní spoločnosti JS-hlasování,s.r.o. Škoda, že tento spôsob nie je možné použiť aj na Slovensku.

 

 

Druhým dňom konferencie zaznela prednáška o zavedení BIM pri správe bytovych domov. Spoznali sme aj nové strešné krytiny METROTILE. Spoločnosť Siemens, s.r.o. sa venovala trendom v bytovej výstavbe pomocou zariadení SIEMENS. Pútavá bola aj prednáška o čisteniach odvetrávacích potrubí v bytových domoch v podaní spoločnosti Alkion service s.r.o.. Meraniu spotrieb v bytových domoch sa venoval spoločnosť ista Česká republika s.r.o.

Konferenciu ukončili odborné prednášky venované problematikám kompetencií k bývaniu v podaní Očanského sdružení majitelů domů v ČR, z.s., efektívne spôsoby riešenia dlhov SVJ aj nájomníkov ponúkla advokátska kancelária Mgr. Ladislava Drhu. Poslednou odbornou prednáškou bola prednáška zameraná na implementáciu smerníc EU o energetickej náročnosti do českej legislatívy v podaní pani Věri Brodeckej zo spoločnosti I.RTN, s.r.o.
 

Výmena skúseností a nové kontakty

Určite sú neformálne styky základom každej nadštandardnej spolupráce.

Aj preto sme boli radi, že sa konferencie zúčastnilo o 40 % viac účastníkov, ako bolo tomu na predchádzajúcej konferencii. Aj minulý rok sa potvrdilo, že výmena kontaktov v neformálnom prostredí priniesla pre obe strany najväčší úžitok. O tom to je. Veríme, že neformálne stretnutie aj pri bowlingu a spoločenský večer s tombolou a ochutnávkou tokajských vín napomohol k obchodu a kvalitným službám dodávateľských firiem pre správcov z Čiech aj Moravy. Dúfame, že tohtoročná konferencia potvrdila túžbu odborníkov a záujem všetkých zúčastnených strán o zlepšenie správy budov a služieb so správou spojených.

 

Mgr. Eugen Kurimský

       organizátor