header image
standard-title Konferencia Správa budov

Konferencia Správa budov

Správa budov je medzinárodná konferencia, ktorá sa zameriava na oblasť výkonu správy bytových domov a nehnuteľností.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

  • správcovské spoločnosti,
  • správcovia všetkých typov správ bytových domov a nebytových priestorov,
  • pracovníci štátnej správy, ktorí sa starajú o bytové domy a nebytové priestory.

ZAMERANIE:

  • poskytovať správcom možné riešenia pri výkone správy v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti a facility manažmentu,
  • prezentovanie technických, technologických a iných noviniek týkajúcich sa obnovy bytových domov,
  • možnosť prezentácie spoločností, produktov a služieb pre správcov bytových domov formou aktívnej alebo pasívnej účasti,
  • riešenie konkrétnych problémov správcov odpoveďami zo strany odborníkov formou diskusie.