header image
standard-title Základné informácie pre účastníkov

Základné informácie pre účastníkov

Konferencia „Správa budov“ je tradične určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má svoju tradíciu, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

Obsahová náplň konferencie

Sekcie sú spravidla vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov ministerstva výstavby, štátnej správy ako napríklad ŠFRB, SOI, odborníkov z praxe (právnikov, ekonómov…) a firemné prezentácie. Spôsob prezentácií je zosúladený tak, aby prezentácie boli zamerané na konkrétne riešenia problematiky správy budov. Témy, na ktoré chcú dostať účastníci konferencie odpovede, sa zasielajú organizátorovi 6 týždňov pred konferenciou. Na otázky účastníkov konferencie dostanú zúčastnení v sekcii „Správa budov“ odpovede v takom rozsahu, v ktorom zasielali svoje otázky a dopyty. Živá diskusia s kompetentnými je korením tejto sekcie samostatného bloku, ktorý býva v tretí deň konferencie venovaný výkonu správy. Informácie z finančných, právnych, technických a iných oblastí, ako aj informácie o zákone 182/93 Z.z. a zákone 246/2015 Z.z., ktorý sa týka správcov bytových domov sú pravidelnou témou každého ročníka najväčšej konferencie na Slovensku.

Otázky sa týkajú ŠFRB, SOI a oblasti zákona o ochrane osobných údajov. Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. V čase diskusie je vytvorený priestor na riešenie zaslaných otázok a účastníci získajú odpovede od kvalifikovaných zástupcov štátnej správy ako aj odborníkov z dotknutých oblastí.