header image
standard-title Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vážení partneri,
V našej redakcii V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. dbáme na bezpečnosť ochrany Vašich osobných údajov.
Prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPY 2016/679 ( ďalej GDPR) od 25.5.2018 sa mení platná legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov.
Chceme Vám vyjadriť vďaku za to, že ste našimi partnermi. Budeme s vami radi spolupracovať aj naďalej, k čomu však potrebujeme súhlas k používaniu Vašich osobných údajov.

Ďakujeme za Vašu ochotu a prejavenú dôveru.
V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o.