Správa budov je mezinárodní konference, která se zaměřuje na oblast výkonu správy bytových domů a nemovitostí.

         CÍLOVÁ SKUPINA:

 • správcovské společnosti,
 • správci všech typů zpráv bytových domů a nebytových prostor,
 • pracovníci státní správy, kteří se starají o bytové domy a nebytové prostory.


  ZAMĚŘENÍ:    

 • poskytovat správcům možná řešení při výkonu správy v legislativní, ekonomické, právní oblasti a facility managementu,
 • prezentování technických, technologických a jiných novinek týkajících se obnovy bytových domů,
 • možnost prezentace společností, produktů a služeb pro správce bytových domů formou aktivní nebo pasivní účasti,
 • řešení konkrétních problémů správců odpověďmi ze strany odborníků formou diskuse.
     

Základní informace pro partnery:

Problematika bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostorů, facility management a služby spojené s bydlením jsou témata, se kterými se setkávají správci každodenně.

Více se dočtete… https://voc.sk/zakladni-informacie-pro-partnery/

Základní informace pro účastníky:

Konference „Správa budov“ je tradične určená pro správcovské společnosti a správce všech typů správ bytových domů a nebytových prostorů, bytová družstva, SVJ, pracovníků státní správy, kteří se starají o BD a NP. Obsahová náplň konference: Sekce jsou zpravidla vytvořeny v kombinaci přednášek z řad akademických pracovníků, státní správy jako například SFRB, odborníků z praxe (právníků, ekonomů …)

Více se dočtete… https://voc.sk/zakladni-informace-pro-ucastniky/

Správa budov CZ 2019

Správa budov CZ 2018