header image
standard-title Základné informácie pre partnerov

Základné informácie pre partnerov

Problematika výkonu správy nehnuteľností a facility management sú témami, ktoré majú už tradične na Slovensku svoje pevné miesto a postavenie. Aj preto sa tejto konferencie zúčastňuje z roka na rok čoraz viac účastníkov zo Slovenska aj zahraničia. Medzinárodná konferencia „Správa budov“ chce pomôcť správcom v ich práci ponukou riešení a nápadov či už v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti, ako aj v technických aspektoch výkonu správy. Obľúbenou časťou konferencie je v diskusiách riešenie konkrétnych problémov správcov odpoveďami zo strany odborníkov, kde im v riešeniach pomáhajú partneri konferencie. Na konferencii „Správa budov“ sú prezentované technické, technologické aj  iné novinky, s ktorými sa správcovia stretávajú pri obnove bytových domov. V neposlednom rade ponúka konferencia nielen stretnutie s partnermi, ale aj príjemný relax a stretnutie s profesionálmi, ktorí sa venujú správe budov.

Konferencia je určená pre cieľovú skupinu: správcovské spoločnosti a správcov všetkých typov správ bytových domov a nebytových priestorov, pracovníkov štátnej správy, ktorí sa starajú o BD a NP. Na konferencii je možnosť prezentácie partnerských spoločností, ich produktov a služieb, ktoré partneri konferencie poskytujú pre správcov bytových domov.