header image
standard-title Služby

Služby

Vydavateľstvo ponúka nasledovné služby:

  • prezentáciu v časopise formou plošnej inzercie, odborného článku, pozvánok na výstavy a podobne,
  • vytváranie grafických návrhov inzercií, firemných materiálov (letáky, plagáty, katalógy),

  • prezentáciu a umiestnenie odborných článkov na www.tzbportal.sk a NEWS,

  • VIP klientom inzerenta (do počtu 100 ks) zašleme časopis s inzerciou na náklady vydavateľstva, 

  • pri kumulovanej inzercii v našich časopisoch a médiách ponúkame možnosť zliav.