Správa budov je medzinárodná konferencia, ktorá sa zameriava na oblasť výkonu správy bytových domov a nehnuteľností.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

  • správcovské spoločnosti,
  • správcovia všetkých typov správ bytových domov a nebytových priestorov,
  • pracovníci štátnej správy, ktorí sa starajú o bytové domy a nebytové priestory.

ZAMERANIE:

  • poskytovať správcom možné riešenia pri výkone správy v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti a facility manažmentu,
  • prezentovanie technických, technologických a iných noviniek týkajúcich sa obnovy bytových domov,
  • možnosť prezentácie spoločností, produktov a služieb pre správcov bytových domov formou aktívnej alebo pasívnej účasti,
  • riešenie konkrétnych problémov správcov odpoveďami zo strany odborníkov formou diskusie.

Základné informácie pre partnerov

Problematika výkonu správy nehnuteľností a facility management sú témami, ktoré majú už tradične na Slovensku svoje pevné miesto a postavenie. Aj preto sa tejto konferencie zúčastňuje z roka na rok čoraz viac účastníkov zo Slovenska aj zahraničia. Medzinárodná konferencia „Správa budov“ chce pomôcť správcom v ich práci ponukou riešení a nápadov či už v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti, ako aj v technických aspektoch výkonu správy.

Viac sa dočítate … https://voc.sk/konferencia-sprava-budov/zakladne-informacie-pre-partnerov/

Základné informácie pre účastníkov

Konferencia „Správa budov“ je tradične určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má svoju tradíciu, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

Viac sa dočítate… https://voc.sk/konferencia-sprava-budov/zakladne-informacie-pre-ucastnikov/

Konferencie História

Konferencie – História