header image
standard-title Základné informácie

Základné informácie

Časopis Správca bytových domov je odborný, recenzovaný časopis s tematikou správy bytových domov vo všetkých formách. Je distribuovaný direct-mailingom cieľovej skupine na Slovensku.

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry-MK SR EV 3282/09 a v národnej agentúre ISSN: 1336-7919

CIEĽOVÁ SKUPINA:

  • profesionálni správcovia a správcovské spoločnosti,
  • pracovníci stavebných bytových družstiev, bytového hospodárstva, spoločenstva vlastníkov bytov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú správou bytových a nebytových priestorov.

ZAMERANIE ČASOPISU:

  • informácie o legislatívnych, technických a finančných riešeniach pre správcov,
  • tematické okruhy: zatepľovanie, fasády, izolácie, balkóny, komplexná obnova bytových domov, meranie a regulácia, revízie, protipožiarne opatrenia, rozúčtovanie tepla, stavebné výplne, okna, dvere, strechy, strešne systémy, výťahy, zásobovanie teplom, certifikácia, elektroinštalácia, facility management a pod.

ŠÉFREDAKTOR:

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach