header image
standard-title Edičný plán

Edičný plán

Ročník 2019 Termín uzávierky podkladov Distribúcia
1/2019 14.01.2019 29. 01. 2019
2/2019 11.03.2019 26. 03. 2019
3/2019 13. 05. 2019 28. 05. 2019
4/2019 15. 07. 2019 30. 07. 2019
5/2019 16. 09. 2019 30. 09. 2019
Kalendár SBD 2020 (Príloha č.6/2019) 01. 10. 2019 03. 12. 2019
6/2019 18. 11. 2019 03. 12. 2019