header image
standard-title Základné informácie

Základné informácie

Časopis Plynár-vodár-kúrenár+klimatizácia je recenzovaný, vedecko-odborný časopis v oblasti plynárenstva, vykurovania, vodoinštalácií a klimatizačných zariadení. Je distribuovaný direct-mailingom cieľovej skupine na Slovensku aj v Čechách.

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry-MK SR EV 3280/09 a v národnej agentúre ISSN: 1335-9614

CIEĽOVÁ SKUPINA:

  • autorizovaní projektanti a projektanti TZB,
  • pracovnici realizačných firiem,
  • živnostníci,
  • montážnici, servisní technici, inštalatéri,
  • súkromné osoby a odborníci,
  • a všetci, ktorí sa zaoberajú profesiami plynárenstva, vodárenstva, kúrenárstva, klimatizácie a vzduchotechniky.

ZAMERANIE ČASOPISU:

  • informácie o aktuálnych trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémoch, vody, plynu, kanalizácie, klimatizácie, chladenia či vzduchotechniky,
  • informácie z oblasti úspor energii, využívaní obnoviteľných zdrojov energie, solárnych systémov a pod.

ŠÉFREDAKTOR:

doc. Ing. Peter Kapalo, PhD., Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach