header image
standard-title Inzercia

Inzercia

Firemný článok: cena 250 €/1strana (ku článku je možné umiestniť logo firmy, adresu a kontakt)

Kalendár PVK: cena 190 €/1 strana inzercie

Umiestnenie firemného článku mimo časopisu na www.tzbportal.sk – príplatok 10% z ceny inzercie

Uvedené ceny sú bez DPH.

Vydavateľ si vyhradzuje pravo zmien cien.

ROZMERY INZERCIE V ČASOPISE