Problematika bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostorů, facility management a služby spojené s bydlením jsou témata, se kterými se setkávají správci každodenně.
 
Na Slovensku se již tradiční mezinárodní konference „Správa budov“ těší velkému úspěchu. V roce 2019 se konference zúčastnilo bezmála 330 účastníků s účastí i některých českých a moravských prezentujících firem. Vyhodnocení konference a obrazovou přílohu najdete zde: https://zsaun.sk/konferencia-2019/http://www.zsaun.sk/sites/default/files/vyhodnotenie_sprava_budov_2019.pdf
 
Již druhý rok prezentujeme tuto konferenci i v České republice tak, aby se Vaše produkty a služby dostaly co nejblíže ke správcům, stavebním bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek.
 
Konference je určena pro cílovou skupinu: správcovské společnosti a správce všech typů správ bytových domů a nebytových prostorů, bytová družstva, SVJ, pracovníků státní správy, kteří se starají o BD a NP. V souvislosti s přípravou této mezinárodní konference „Správa budov CZ 2019“, si Vás dovolujeme oslovit jako „Partnery konference“. Na konferenci je možnost prezentace Vaší společnosti, produktů a služeb, které poskytujete pro správce bytových domů formou aktivní nebo pasivní účasti.
 
Podrobnější informace Vám rádi zašleme na základě vyžádání na email: voc@voc.sk