header image
standard-title História

História

Spoločnosť V.O.Č. Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2001 so sídlom v Košiciach. Spoločnosť sa zaoberá mimo iných hlavne vydavateľskou činnosťou – vydávaním odborných časopisov. Od roku 2001 začalo vydavateľstvo vydávať svoj prvý samostatný časopis „Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia“. V roku 2004 vychádzal už druhý samostatný titul „Stavebné hmoty“ a v roku 2005 titul „Správca bytových domov“. Časopisy sa stabilizovali na trhu počas svojej existencie a z roka na rok si výraznejšie získavali obľubu u svojich čitateľov. Každý titul je zaregistrovaný mimo Ministerstva kultúry a Národnej agentúry ISSN. O odbornú úroveň časopisov sa starajú redakčné rady, členom ktorých sú spravidla odborníci z akademických kruhov. Časopisy majú vedecko-odborný charakter.

Cieľom vydavateľstva je poskytovať čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality z dotknutých odborov a mať tak možnosť napomáhať im zvyšovať ich odbornú úroveň.

Z prevádzkových dôvodov v roku 2007 začala spoločnosť budovať svoje vlastné sídlo, ktorého stavbu na konci roka 2007 aj ukončila a sídli v ňom doteraz.

Elektronizáciou doby začali od roku 2008 časopisy vychádzať nielen v tlačenej, ale aj elektronickej forme. Vydavateľstvo zriadilo www.tzbportal.sk, ktorého návštevnosť každým rokom rastie. Distribúcia komerčných časopisov sa uskutočňuje formou direct-mailingu na konkrétne mená a adresy odborníkov, realizačných firiem a spoločností, projektantov, živnostníkov, manažérov a ostatných, ktorých sa obsah časopisov priamo dotýka, články z www.tzbportal.sk sa rozosielajú vo svojom NEWS každé dva týždne na tisíce mailových adries.