header image
standard-title Kurzy

Kurzy

Kurz Manažér správy budov

Učebný plán a učebné osnovy s rozvrhom hodín budú zaslané uchádzačom po úhrade účastníckeho poplatku poštou.

Prihláška do akreditovaného kurzu – prihlaska_kurz_manazer

Informácie pre uchádzačov – informacie_kurz_manazer

Dokumenty o lektorskom zabezpečení budú zaslané uchádzačom po úhrade účastníckeho poplatku poštou.