header image
standard-title Firma roka

Firma roka

Vydavateľstvo V.O.Č. Slovakia s.r.o.udeľuje spolu s časopisom SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV každý rok prestížne ocenenie „FIRMA ROKA“.

Toto ocenenie môže získať firma, spoločnosť, živnostník, prípadne fyzická osoba, ktorá má obchodné úspechy a v priebehu roka sa okrem svojich pracovných povinností venuje:

  • ochrane životného prostredia, šetreniu energií
  • zavádzaniu inovatívnych a technologických noviniek a riešení
  • prezentáciám formou odborných článkov
  • starostlivosti o odborný rast a vzdelávanie
  • organizovaniu prednášok, seminárov a školení pre rôzne cieľové skupiny
  • celoročnej spolupráci s časopisom SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV a www.tzbportal.sk
  • činnostiam v oblastiach kultúry, sponzoringu, športovým činnostiam a pod.

Časopis oceňuje za jeden kalendárny rok iba jednu firmu. Ocenenú firmu vyberá odborná porota zložená z členov redakčnej rady v spolupráci s vydavateľstvom časopisu. Ocenenie sa odovzdáva slávnostným spôsobom za prítomnosti zástupcu ocenenej firmy a vydavateľstva. Na ocenenie nevzniká nikomu právny ani žiadny iný nárok.