header image
standard-title Manažér správy budov

Manažér správy budov

Kurz Manažér správy budov je akreditovaný kurz pre správcov, ktorí chcú vykonávať správu bytových domov.

Prijatím zákona 246/2015 Z.z. vznikla povinnosť odbornej spôsobilosti pre všetkých správcov.

Jednou z podmienok zapísania do Zoznamu správcov na MDaV SR, je získanie osvedčenia na akreditovanom kurze.

Spoločnosť V.O.Č. Slovakia s.r.o. je zakladateľ aj organizátor akreditovaného kurzu pre správcov: „Manažér správy budov“. Je to kurz s vyše 10-ročnou tradíciou, prvú akreditáciu sme získali v roku 2007.

Kurz sa uskutočňuje individuálnym štúdiom a blokovými seminármi, ktoré sa skladajú sa z prednášky, seminára a záverečnej písomnej skúšky z každého bloku po každom predmete zvlášť.

Rozsah vyučovacích hodín je v súlade so zákonom 98 vyučovacích hodín. Po ukončení celého kurzu absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu, ktorý je potrebný k zápisu do „Zoznamu správcov“.

 

Názov  tematických okruhov

Počet hodín 

1. Právne aspekty správy budov 

32  hodín

2. Technicko – ekonomické aspekty správy budov

34 hodín

3. Facility management – manažment optimalizácie nákladov a prevádzky budov

32 hodín

SPOLU:

98 hodín

Tlačivá na stiahnutie: