header image

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. je vydavateľstvo odborných časopisov „Správca bytových domov“ a „Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia“ a správcom www.tzbportal.sk. Publikačnej činnosti sa venuje už viac ako 17 rokov.  Recenzované články v časopisoch aj na portáli majú vedecko-odborný charakter. Cieľom spoločnosti je poskytovať čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality z dotknutých odborov a tým napomáhať a zvyšovať odbornú úroveň čitateľov.

Medzi ďalšie aktivity patrí spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej konferencie „Správa budov“, organizovanie medzinárodnej konferencie ,,Správa budov CZ“ a organizovanie akreditovaného kurzu: „Správa bytového fondu“.

Najbližší kurz začína 22.11.2021

 

„Najlepšie obnovený bytový dom“ už pozná svojich výhercov

Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2020 bol zavŕšený svojim 13. ročníkom. Napriek komplikovanej pandemickej situácii a po predĺžení termínov na podanie prihlášok do súťaže sme sa dopracovali k finálnemu záveru tejto súťaže. Výherné domy budú obdarované hlavne vďaka Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., ktorá sa roky výrazne podieľa na tejto tradičnej obľúbenej súťaži. Vecnými cenami prispejú výhercom Združenie pre podporu obnovy bytových domov a Vydavateľstvo odborných časopisov – náš časopis Správca bytových domov a www.tzbportal.sk.

Viac o víťazoch sa dočítate tu:

sutaz NOBD 2020