27/5/2018 21:33 
 Meno:  Heslo:  
 | [Registruj]

Napíšte nám:


e-mail:

Vitajte

 

VOC-april-2009_430-grafika


edicny2018-up

 

Sprava-budov2018


Všetky časopisy vydávané spoločnosťou V.O.Č. Slovakia s.r.o.
majú vedecko odborný charakter a napomáhajú získavať
najnovšie aktuality a odborné informácie z dotknutých odborov.
Distribúcia týchto komerčných časopisov sa uskutočňuje formou
direct mailingu na konkrétne mená a adresy odborníkov,
realizačných firiem a spoločností, projektantov, živnostníkov,
manažérov a ostatých, ktorých sa obsah časopisov priamo
dotýka a môže zvýšiť ich odbornú úroveň.

Časopisy vydávané našou spoločnosťou sú nepravidelné
dvojmesačníky (vychádzajú spravidla pred odbornými výstavami).
Sú registrované na Ministerstve kultúry SR a majú taktiež
od Národnej agentúry pridelené ISSN číslo. Garantom odbornosti
každého časopisu je redakčná rada, ktorá sa skladá z akademických
pracovníkov a uznávaných odborníkov v dotknutých odboroch.


Inzerciou a Vašimi prezentáciami Vám zabezpečíme zviditeľnenie
Vašich technológií, výrobkov, tovarov alebo produktov
Vašej firmy, ktoré vyrábate alebo predávate a taktiež služieb,
ktoré Vašim klientom poskytujete.


Vydavateľstvo slúži pre svojich klientov tým,
že ponúka im nasledovné služby:
- prezentáciu v časopise formou plošnej inzercie,
  odborného článku, pozvánok na výstavy
- prezentáciu a umiestnenie Vášho odborného článku
  na internete - www.stránke časopisu podľa nomenklatúry
  na dobu minimálne 1 roka
- na www.stránke časopisu ponúkame možnosť umiestenia
  Vášho banneru s prekliknutím na Vašu www.stránku
- možnosť uverejnenia rozhlasového spotu v regionálnych rádiách
  Bratislava, Košice Prešov, Topoľčany, Žilina, Trenčín
- Vašim VIP klientom (do počtu 100 ks) zašleme časopis
  s Vašou inzerciou na náklady vydavateľstva
- pri kumulovanej inzercii v iných časopisoch alebo médiách
  ponúkame možnosť zliav


Všetky Vaše informácie zašleme jednak predplatiteľom a čitateľom
z našej databázy, ale taktiež na Vaše želanie zašleme časopisy
Vašim klientom a Vašej cieľovej skupine – firmám, Vašim
obchodným partnerom a ľuďom, ktorých si Vy určíte
na ich konkrétne adresy.


< späť